Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
19:51
19:50
2700 bee6
Reposted fromLittleJack LittleJack viaveronica-o veronica-o
19:50
0718 9cd8
observando
Reposted fromOFFka OFFka viaveronica-o veronica-o
19:41
0999 0672 500

Swan lying dead in the snow

Reposted fromkimik kimik viaelloko elloko
16:28
2305 231f 500

awaykeeping:

Paris. 1968. Les Erotiques du Regard. Marc Attali and Jacques Delfau. A superbook of voyeuristic photography cool typography and FREEDOM OF EXPRESSION. Adore. Email if you want@idea-books.com #french #free #press by ideabooksltd http://ift.tt/1Dyop2e

16:19
0267 d583 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaincoherence incoherence
23:11
4914 9c18

Jing Huang, Pure of Sight, 2011

Reposted fromink ink viaBeetlebum Beetlebum
23:10
8269 15db
Reposted frompeper peper viamoviesss moviesss
23:09
8792 02fc
Reposted fromBeetlebum Beetlebum
23:08
5801 0a2c 500
Charles Reznikoff
Reposted fromrol rol viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
23:00
7000 1e0c 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaglasswicc glasswicc
21:03
7171 5fb0 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viatosiaa tosiaa
21:03
22:10
6756 f654 500
Reposted fromink ink vianfading nfading
09:14
1464 f372
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialexxie lexxie
09:11
5288 9334 500
10:58
5812 5e60
Reposted fromi-dont-care i-dont-care viabeginning beginning
06:37
6756 f654 500
Reposted fromink ink
06:37
2701 d9a1
Reposted fromtwice twice
20:09
Leżałem w mętnym świetle, a ciało moje bało się nieznośnie, uciskając strachem mego ducha, duch uciskał ciało i każda najdrobniejsza fibra kurczyła się w oczekiwaniu, że nic się nie stanie, nic się nie odmieni, nic nigdy nie nastąpi i cokolwiek by się przedsięwzięło, nie pocznie się nic i nic. Był to lęk nie istnienia, strach niebytu, niepokój nieżycia, obawa nierzeczywistości, krzyk biologiczny wszystkich komórek moich wobec wewnętrznego rozdarcia, rozproszenia i rozproszkowania.
— Gombrowicz, Ferdydurke
Reposted fromButWhy ButWhy viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl